หอถังประปานครหลวง

 
        หอถังประปานครหลวง เป็นทรงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานระบบประปาหมู่บ้านในปัจจุบัน หอถังมีลักษณะเป็นแท่งกลมสูง ซึ่งน้ำจะถูกบรรจุในส่วนฐานจนถึงส่วนกลางบริเวณส่วนหัวได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและมีระบบการกรองละเอียดเพื่อแยกของแข็งออก และยังมีห้องเพื่อสำหรับการเก็บสต๊อกสารครอรีน และ ห้องเพื่อสำหรับสำนักงานอีกด้วย
 
        ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของหอถังประปานครหลวงได้ตามแบบมาตรฐานหลายขนาดดังตารางด้านล่าง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดสีตัวอักษร และ หอถังได้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อีกด้วย

**ท่านสามารถสอบถามราคาหอถังน้ำสูงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่เบอร์ 034-604377 ถึง 8
   หรือผ่านทาง contact@mnklohapan.com ขอบคุณค่ะ**
 

        ขนาดหอถังประปานครหลวง
แบบ/ขนาด
ปริมาณครัวเรือน
บาดาล/เล็ก
 30 -  50
บาดาล/กลาง
   51 - 120
บาดาล/ใหญ่
  121- 300
บาดาล/ใหญ่มาก
  301- 700
ผิวดิน/กลาง
   51 - 120
ผิวดิน/ใหญ่
  121- 300
ผิวดิน/ใหญ่มาก
  301- 700