หอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 
        หอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอีกทรงที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหอถังสร้างด้วยคอนกรีตจึงมีความคงทนถาวรกว่าถังกรองแบบอื่นๆ ซึ่งน้ำจะถูกบรรจุอยู่ที่ส่วนหัวของถัง บริเวณส่วนหัวของถังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่มีพื่นที่หน้าตัดมากเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำนอกเหนือจากระดับความสูงของหอถังแล้ว
 
        ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของหอถังน้ำตามแบบมาตรฐานได้หลายขนาดดังตารางด้านล่าง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดสี ตัวอักษร หรือโลโก้ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อีกด้วย

**ท่านสามารถสอบถามราคาหอถังน้ำสูงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่เบอร์ 034-604377 ถึง 8
   หรือผ่านทาง contact@mnklohapan.com ขอบคุณค่ะ**

 
        ขนาดหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ขนาด 
ความจุ (ลบ.ม.)  
เล็ก
15 
กลาง
30 
ใหญ่
50 
ใหญ่มาก
50 

 

 
 

ตัวอย่างผลงาน
สถานที่ก่อสร้าง
ขนาด
รูป
อบต.ท่าไม้
ใหญ่
คลิก
อบต.ท่าขนุน
ใหญ่มาก
คลิก
อบต.บ้านใหม่
ใหญ่
คลิก
อบต.ดอนตาเพชร
ใหญ่มาก
คลิก
อบต.ท่าเสา
ใหญ่มาก
คลิก
อบต.ท่ามะกา
ใหญ่
คลิก
อบต.รางสาลี่
กลาง
คลิก
อบต.หนองตากยา
50 ลบ.ม.
ใหญ่มากๆ
คลิก
ฯลฯ
-
คลิก