สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ส.ฤดีทรงธรรมร่วมกิจ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
PTT Life Station is Under Construction