ลูกค้าของเรา
 
เนื่องจากคุณภาพสินค้าจากทางบริษัทมีชื่อเสียงด้านความคงทนและราคาที่ยุติธรรม ลูกค้าของเราทุกท่านจึงพึงพอใจกับสินค้าและบริการ และแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับทางบริษัทของเราอยู่เสมอ บริษัท เอ็ม เอ็น เค โลหะภัณฑ์ จำกัดได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทั่วประเทศ บริษัทของเรามีความยินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษาและเสนอบริการที่ประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน สำหรับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าและบริการจากเราได้แก่.....

รายชื่อลูกค้า

ระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังเหล็ก)
 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
 • กรมทรัพยากรธรณีวิทยา 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
 • บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 
 • เขตอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงทอผ้า บริษัท สุวรรณปั่นทอ จำกัด เขตอ้อมน้อย
 • บริษัท ยงสวัสดิ์ก่อสร้าง จำกัด ฯลฯ

ระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังคอนกรีต)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 • เทศบาลตำบลท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 • เทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
 • เทศบาลตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนุบุรี ฯลฯ

งานก่อสร้าง

 • โรงงานผลไม้กระป๋อง บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 
 • โรงงานผลไม้กระป๋อง บริษัท ไวต้าฟู้ด จำกัด
 • โรงปุ๋ย บริษัท กาญจนบุรีอมรชัย จำกัด
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองพลทหารราบที่ ๙
 • อาคารที่พักผู้โดยสาร สนามบินกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
 • สะพานแขวนหาดงิ้ว (ช่องเขาขาด) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • ห้างสรรพสินค้ากนกเพชรเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ฯลฯ
 • โรงจอดเครื่องบิน กองทัพอากาศดอนเมือง
 • โรงจอดเฮลิปคอปเตอร์ กองทัพอากาศหัวหิน
 • สถานีบริการน้ำมัน ส.ฤดีทรงธรรมร่วมกิจ จ.กาญจนบุรี