ระบบกรองน้ำ
 
ระบบกรองน้ำอุปโภค

        ระบบกรองน้ำอุปโภค สามารถแยกของแข็งที่มีขนาดกลาง-เล็ก และ กำจัดกลิ่นที่มาจากเหล่งน้ำดิบที่สูบได้ สามารถนำน้ำที่ได้จากการกรองไปใช้เพื่ออุปโภคแต่ไม่เหมาะที่จะนำไปบริโภคโดยตรง แต่หากผ่านการต้ม หรือ กรองละเอียดอีกครั้งก็สามารถนำไปใช้บริโภคได้ 

 
ระบบกรองน้ำอุปโภค ขนาดกลาง
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 

 
ระบบกรองน้ำอุปโภค ขนาดใหญ่
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 
ระบบกรองน้ำอุปโภค ขนาดใหญ่มาก
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 
ระบบกรองน้ำอุปโภค 
(ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง)

**ท่านสามารถสอบถามราคาระบบกรองน้ำหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่เบอร์ 034-604377 ถึง 8
   หรือผ่านทาง contact@mnklohapan.com ขอบคุณค่ะ**