ระบบกรองน้ำ
 
ระบบกรองน้ำบริโภค

        ระบบกรองน้ำบริโภค เป็นระบบผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการกรองน้ำด้วยระบบ Membrane ที่มีขนาดเล็กกว่า 3 ไมครอนและผ่านการกรองอีกชั้นหนึ่งด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) และฆ่าเชื้อโรคโดยใช้แสง UV
 
        น้ำที่ได้จากการกรองจะถูกฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น โดยสามารถนำน้ำที่ได้ไปใช้เพื่อการบริโภคโดยตรงหรือใช้เพื่อการค้า โดยน้ำที่ผ่านการกรองนี้มีคุณภาพทัดเทียมกับน้ำดื่ม(ขวดใส) ที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
       
        บริษัท เอ็ม เอ็น เค โลหะภัณฑ์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาในโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งบริษัทได้ก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม จำนวนกว่า 80 แห่ง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง

ระบบกรองน้ำดื่มชุมชน
โครงการแก้ไขฟลูออไรด์สูงในน้ำบาดาล
ปีงบประมาณ 2550, จำนวน 80 แห่ง ทั่วประเทศ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

 

 

 

 
**ท่านสามารถสอบถามราคาระบบกรองน้ำหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่เบอร์ 034-604377 ถึง 8
   หรือผ่านทาง contact@mnklohapan.com ขอบคุณค่ะ**