ระบบกรองน้ำ
 
ระบบกรองหยาบ

 

        ระบบกรองหยาบ เป็นระบบกรองน้ำที่สามารถแยกของแข็งที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ออกจากเหล่งน้ำดิบที่สูบได้ สามารถนำน้ำที่ได้จากการกรองไปใช้เพื่ออุปโภค แต่ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อการบริโภค 


**ท่านสามารถสอบถามราคาระบบกรองน้ำหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่เบอร์ 034-604377 ถึง 8
   หรือผ่านทาง contact@mnklohapan.com ขอบคุณค่ะ**