โครงการก่อสร้างอาคารการผลิตปุ๋ยใหม่ ขนาด 50 x 70 ม.
โรงงานผลิตปุ๋ย กาญจนบุรีอมร
ชัย
 
โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ค่ายกองพลทหารราบที่ ๙ จ.กาญจนบุรี

 

ศาลาเอนกประสงค์
วัดทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 
บ้านเดี่ยวพร้อมสวน, บ้านกาญจนวัฒนะกิจ

สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการปรับปรุง เพื่องานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดราชพาหนะ
กองทัพอากาศดอนเมือง


 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดราชพาหนะ
สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันท์


 

 

 

 


Page : [1] [2]